Deelname reglement Puzzelhunt

Dit reglement is opgesteld als leidraad voor deelnemers en de organisatie. In gevallen waar dit reglement niet voorziet wordt een bindende beslissing genomen door de organisatie van Puzzelhunt.

 1. Puzzelhunt team
  1. Een “Puzzelhunt team” (vanaf nu “team”) bestaat uit 2 tot 4 personen
  2. Een team bestaat uit minimaal 2 volwassenen
  3. Adviesleeftijd voor deelname is vanaf 8 jaar
  4. Een team dient zich sportief op te stellen tegenover andere teams
 2. Eigen materialen
  1. Een team dient zelf zorg te dragen voor het volgende bij deelname:
   1. 2 mobiele telefoons met internet (met de nummers zoals tijdens registratie doorgegeven)
   2. Telegram-app beschikbaar op beide telefoons
   3. QR-code scanner beschikbaar op beide telefoons
   4. Schrijfmateriaal
   5. Eventueel aanvullende materialen voor een specifieke Puzzelhunt zal de organisatie tijdig communiceren.
 3. Punten
  1. Elk team start met 100 punten
  2. Per etappe kunnen 0 tot 200 punten verdiend worden
  3. De maximale te bereiken score per Puzzelhunt is 500 punten
  4. Indien er hulp verkregen kan worden in ruil voor punten, kan dit enkel en alleen bij de organisatie en zal duidelijk aangegeven worden dat er tot aftrek van punten wordt overgegaan.
  5. Bonuspunten kunnen toegekend worden door de organisatie; echter kan nooit het maximum van 500 punten per Puzzelhunt tijdens vaststelling van de eindscore worden overschreden.
  6. De eindscore kan nooit lager zijn dan 0 punten.
  7. Bij een gelijke puntenstand van teams zullen de teams de hoogste notering van een team met dezelfde puntenstand delen. De teams worden weergegeven in alfabetische volgorde van teamnaam.
 4. Tijd
  1. Om alle teams een plezierige Puzzelhunt te laten ervaren behoudt de organisatie zich het recht voor om een team dat meer dan 10 minuten te laat op de startlocatie verschijnt uit te sluiten van deelname in dat tijdvak.
   1. Indien mogelijk wordt een nieuw startmoment aangeboden.
  2. Om alle teams een plezierige Puzzelhunt te laten ervaren behoudt de organisatie zich het recht voor om een team dat meer dan 5 minuten te laat op een etappelocatie verschijnt uit te sluiten van verdere deelname in dat tijdvak aan die etappe.
   1. Indien mogelijk wordt er in het eerstvolgende tijdvak met ruimte alsnog de etappe gespeeld
   2. Anders slaat het team de etappe over en begeeft zich naar de startlocatie van de volgende etappe (indien van toepassing)
 5. Aanwijzingen van de organisatie
  1. Om alle teams een plezierige Puzzelhunt te laten ervaren is het van belang dat alle teams altijd de aanwijzingen van de organisatie opvolgen.
  2. Indien de aanwijzingen van de organisatie niet worden opgevolgd kan een team uitgesloten worden van verdere deelname.
 6. Delen of verkopen van informatie
  1. Het delen of verkopen van informatie over de Puzzelhunt (aan andere teams) is ten strengste verboden.
 7. Weigering inschrijving
  1. De organisatie behoudt zich het recht voor om inschrijving van teams of individuen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 8. Punten en ranglijsten correctie
  1. De organisatie behoudt zich het recht voor om toegekende punten en gepubliceerde ranglijsten te wijzigen als daar achteraf aanleiding toe is.

Reglement Puzzelhunt

Versie 1.0

Vastgesteld op 1 mei 2017